Kondicijska priprema sportaša

Taekwondo kao izabrani sport za djecu predškolske dobi

Uvod

Svi smo mi svjedoci sve ranijeg uključivanja djece u sustavno tjelesno vježbanje. Sigurno da je to jedan pozitivan i u današnje vrijeme hipokinezije, neophodan i dobrodošao trend, ali ne i pod svaku cijenu. Šta želim reći sa time?
Postoji veliki broj pozitivnih učinaka na cjelokupan razvoj djeteta ako se tjelesna aktivnost provodi na ispravan način. Međutim u uvjetima kada je pristup treningu stihijski, kada treninzi nisu u skladu sa dobi djeteta i treneri se ne pridržavaju metodoloških principa i pravila prilikom programiranja i provedbe sustavnog treninga djece predškolske dobi, onda riskiramo veliki broj negativnih utjecaja na rast i razvoj djeteta. Kada je u pitanju odgoj i cjelokupan sustavni trening djece predškolske dobi, a pogotovo ako još pričamo o sportskoj pripremi djece od vremena inicijacije pa sve do zrele sportske dobi, možemo reći jako puno. Ja ću u ovom članku uglavnom obraditi samo trening kod djece predškolske dobi, a i to predstavlja samo jedan mali dio.

Metodika u predškolskom odgoju

Postoji čitav niz bitnih stvari na koje treba obratiti pozornost kada pričamo o metodici u predškolskom odgoju. Ja ću sada bitno pojednostaviti stvari, ali svaki od ovih dijelova u sebi sadrži veliki broj bitnih informacija koje bi svakako trebalo pročitati.
Kada pričamo o odgoju i metodici kod djece predškolske dobi, treneri moraju dobro poznavati sljedeća obilježja djece predškolske dobi (Neljak, 2009.).

 1. Obilježja rasta i razvoja djece predškolske dobi (obilježja morfološkog razvoja, obilježja razvoja motoričkih i funkcionalnih sposobnosti, obilježja razvoja kognitivnog i emocionalnog razvoja te obilježja razvoja govora i informiranosti)
 2. Kineziološki sadržaji tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi (biotička motorička znanja, kineziološki prilagođena biotička motorička znanja, jednostavnija kineziološka motorička znanja i kineziološke igre)
 3. Vrste tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi (jednostavnije, složenije i složene vrste tjelesnog vježbanja te ostale tjelovježbene aktivnosti)
 4. Planiranje i programiranje tjelesnog vježbanja djece predškolske dobi (izrada plana i programa)

S jedne strane imamo periodozaciju dugoročnog treninga od početnog razdoblja za dijete uzrasta od 6 do 10 godina, koja se naziva inicijacija, pa sve do zrelosti i vrhunske izvedbe u sportu. S druge strane imamo djecu uzrasta od 3 do 6 godina i u ovome članku ja bih pažnju posvetio upravo njima.

Kada pričamo o djeci predškolske dobi možemo ih podijeliti u tri skupine (Neljak,2009.).

 1. Mlađa predškolska dob (3-4 godine starosti)
 2. Srednja predškolska dob (4-5 godina starosti)
 3. Starija predškolska dob (6-7 godina starosti)

Trajanje kao i sadržaji treninga trebaju biti u skladu sa dobi djeteta. U praksi se uglavnom radi o mješovitim grupama kada pričamo o provedbi treninga djece predškolske dobi, a tu mješovitu grupu čine dječaci i djevojčice od 3,5 – 6, odnosno 7 godina starosti. Koliko – toliko homogene skupine, kada pričamo o dobi djece, nalaze se po vrtičkim grupama i tu odgajatelji s djecom provode razne kineziološke i nekineziološke sadržaje. Ja ovdje pričam o treningu djece predškolske dobi u nekom od sportskih klubova, prvenstveno mislim na taekwondo klubove i škole. Naravno, gore navedene tri skupine djece predškolske dobi treba uzeti sa malom rezervom, zbog toga što se djeca razvijaju različitom dinamikom (npr. dijete od 4 godine, može biti motorički sposobnije od nekog djeteta sa 5 ili 6 godina).
Zato prije nego dijete uključite u sustavni trening, popričajte s roditeljima, informirajte se o djetetu i dopustite da dijete odradi probne treninge kako bi se adaptiralo na novo okruženje, jer ne radi se samo o tome da li je dijete motorički sposobno, već da li će biti u mogućnosti uklopiti se u novu sredinu. To što dijete skače po kući i radi čuda pred roditeljima, ne znači da će tako reagirati i u dvorani. Djeci treba dati i određeno vrijeme za prilagodbu. Ako ne ide, nemojte forsirati, već sugerirajte roditelju da se upiše dogodine, pogotovo ako dijete ima 3, odnosno 3,5 godine ili manje. Najranije doba za uključiti dijete u sport je oko 3,5 do 4 godine, ali to opet ovisi o velikom broju obilježja koja smo naveli ranije.

Dugoročna periodizacija treninga

Svaka faza dugoročne periodizacije ima svoje zahtjeve po pitanju sadržaja, doziranja opterećenja, razvoju različitih sposobnosti itd. U inicijacijskoj fazi, koja se odnosi na uzrast od 6 do 10 godina, kao početno razdoblje treninga djece, djeca prolaze kroz programe treninga niskog inteziteta u kojima je naglasak na zabavi. Programi treninga za mlade sportaše trebaju se usredotočiti na globalni razvoj, a ne na izvedbu specifičnog sporta (Bompa, 2005.). To još više vrijedi za djecu mlađu od 6 godina starosti. Dok se aerobni energetski kapacitet dovoljno razvio za većinu aktivnosti, anaerobni je ograničen zbog slabe tolerancije djece na laktate, a da ne spominjemo lokomotorni sustav i kosti koje se još kalcificiraju. Dakle, naglasak je na razvoj širokog spektra sposobnosti, ali na način da mogućnost ozljede svedemo na minimum. Naglasak je na višestrani razvoj motoričkih i funkcionalnih sposobnosti sa vježbama koje obuhvačaju trčanje, skakanje, hvatanje, ravnotežu, kotrljanje itd. (Bompa, 2000.). Dakle trening se dobrim dijelom temelji na biotičkim motoričkim znanjima (prirodni oblici kretanja), kineziološki prilagođena biotička motorička znanja i jednostavnija kineziološka motorička znanja.

Kako to da sam se odlučio upravo za ovu temu?!

Sve više klubova u svojoj ponudi ima i programe za djecu predškolske dobi, dok i sama potražnja za takvim programima raste. Tek po završetku programa za višestrani razvoj, uz naravno mali naglasak na strukture kretanja taekwondoa (jer ipak su se na taekwondo i upisali) slijedi inicijacija, a potom i usmjeravanje u željeni sport za koji dijete ima najbolje šanse za ostvariti natjecateljski rezultat u kasnijoj zreloj sportskoj dobi.
Pri tome nemojte pretjerivati, nisu sva djeca za uključivanje u sustav natjecanja, ali morate im zato omogučiti da se dalje nastave baviti sa sportom, sa taekwondoom kao rekreacijom, naravno ako je dijete odlučilo trenirati taekwondo. Dobar početak za krenuti s treninzima u taekwondou je sa 8-10 godina, specijalizacija slijedi sa 15 – 16 godina, a uzrast u kojem se očekuje vrhunska izvedba je od 22 godine (Bompa, 2005.). Naravno i tu trebamo uvažavati razvojnu dinamiku i imati spoznaje o kronološkoj i biološkoj dobi mladog sportaša.

Ako već ljudima nudite programe za djecu predškolske dobi, ne smijete tome pristupati na način: „Ajmo masovka, šta…daš im malo da se igraju, tu i tamo nešto taekwondoa ili puno taekwondoa (još gore) i složi im poligon…!“ NE? To nije dosta i to nije dobar pristup.
Trening u ovoj dobi je zapravo vrlo zahtjevan i to ne samo za djecu, već i za trenera. Naravno, pod uvjetom da želi raditi posao kako treba. Trening općenito, a pogotovo u ovoj dobi nije samo „trening“, to je odgojno – obrazovni proces. Postavite jasne granice i okvire unutar kojeg se djeca mogu kretati kada je njihovo ponašanje i pažnja u pitanju, jer u suprotnom oni će vrlo brzo postati ti koji vode trening, a ne vi. Pri tome naravno budite taktični i pošteni te puni razumijevanja i strpljenja. Trener mora biti „na mjestu“ ne samo kao stručnjak, kao pedagog, već i kao osoba, koja će se voditi svojom trenerskom intuicijom i osjećajem za trening, pridržavajući se pri tome metodoloških principa, pravilnih organizacijskih oblika rada, odgovarajučih sadržaja i doziranja opterećenja rada. Mi ipak radimo s djecom koja različito reagiraju na trenažne podražaje, a da ne spominjemo njihov karakter gdje je svako dijete priča za sebe. Veliki je to izazov na trenera.

Trening djece predškolske dobi

Trening djece predškolske dobi ne bi trebao trajati dulje od 45 minuta. To nije samo zbog energetskog kapaciteta djece, već i zbog nemogućnosti održavanja odgovarajuće razine koncentracije i pažnje za vrijeme treninga. Moramo djeci koja su uključena u program rada dati sve za njihov cjelokupan razvoj, ali na jedan zabavan i njima zanimljiv način, jer u suprotnom njihova vam pažnja neće ići u prilog. Potrebno je konstantno usmjeravanje djetetove pažnje za vrijeme treninga, a i to se razlikuje od djeteta do djeteta. Kako procijeniti da li je turnir vrtičanca opravdan ili povoljan za njih (mislim tu na ozljede i psihološko opterećenje), pogotovo na „duge pruge“, šta je sa kickovima? Gdje je zadatak da dijete u zadanome vremenu postigne što više udaraca nogom, a da se pri tome ne obrača pažnja na samu tehniku izvedbe (mogućnost ozljeđivanja). Onda, da ili ne? To moraju procijeniti sami treneri! Ali pri tome prevenstveno mislite na dobrobit djeteta, a ne na svoju. Rekli smo da i trening pripada u odgojno – obrazovni proces, a pozitivno odgojno i obrazovno na dijete može utjecati samo osoba koja je obrazovana i pozitivno dobro odgojena osoba. Zato, ulažite u sebe vrijeme i dodatni trud, jer će se sigurno isplatiti i stavite naglasak na cjeloživotno učenje, usavršavanje i naravno stjecanje dragocjenog iskustva. Prvi korak prema tome je informiranje, educiranje, a zatim i pravilna primjena stečenog znanja. Zapamtite, Vi trebate biti pozitivan primjer djeci koju trenirate. U treningu pravilna demonstracija stvara najbolju predodžbu o nekom pokretu, a to vrijedi i za trenere. Ja bih osobno volio da uz teorijsko izlaganje imamo i praktično, pa da vidimo primjenu nekih vježbi u praksi, ali i neke male „tajne“ prilikom provedbe treninga. Kako sam i ja trener taekwondoa, te sam radio kao nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture u osnovnim školama, također imam prilike raditi i u vrtićima, gdje provodim verificirane sportske programe za djecu predškolske dobi. Navest ću dva primjera treninga u koji ću umetnuti neke sadržaje iz tekwondoa. Prvo moramo biti upoznati sa dijelovima sata, odnosno treninga.
Trening se sastoji od: uvodnog dijela, pripremnog dijela, glavnog dijela, te završnog dijela.

Primjer 1.

Uvodni dio
Cikličko kretanje s jednostavnim strukturama kretanja (mala škola atletike, imitacija i dramatizacija, hodanje na različite načine)
Pripremni dio
Opće pripremne vježbe bez pomagala (ili sa pomagalima, ali najčešće bez pomagala)
Glavni A dio (izmjenični oblik rada)

 1. Vođenje lopte s obje ruke odbijanjem od tla (K)
 2. Dodavanje s loptom na različite načine (R)
 3. Udarac sa šakom iz paralelnog stava (T)

Glavni B dio
Poligon prepreka – lovci na blago
Završni dio
Elementarna igra – „spiderman“

======================================================

Primjer 2.

Uvodni dio
Elementarna igra – kišne gliste
Pripremni dio
OPV bez pomagala i vježba za tonizaciju trupa – „Cvjetić“
Glavni A dio (frontalni oblik rada)
Ninje kornjače – ručni blokovi, udarac sa šakom i nogom. Modificirana varijanta poomsae!
Glavni B dio
Štafetna igra kotrljanja i prijenosa lopte s fokuserima
Završni dio
Vježbe disanja i razgovor o satu

Naravno postoji puno primjera u treningu s djecom, ovisno o njihovom uzrastu.
Kod elementarnih igara, u uvodnom dijelu pokušajte primjeniti igre koje nisu na ispadanje. U pripremnom dijelu primjenjujemo vježbe istezanja i tonizacije. U glavnom dijelu sata, recimo kod izmjeničnog oblika rada, kod zahtjevnije vježbe budite prisutni radi asistencije (npr.kolut naprijed, kolut unatrag, preskakanje malog kozlića i sl.). U glavnome B dijelu sata primjenjujemo najčešće poligone, štafetne igre ili nešto rijeđe neku sportsku igru (uglavnom kod starije skupine djece predškolske dobi i kod djece koja treniraju već neko vrijeme – napredna grupa). U završnom dijelu možete primjeniti i elementarne igre na ispadanje, razgovor o satu, igru po želji djece, vježbe disanja i slično. Svakako treba pripaziti i na trajanje organizacijskih poveznica, kako bi imali što manje gubitke dragocjenog vremena prilikom provedbe treninga. Još jedna stvar na koju treba pripaziti za vrijeme treninga su remeteči faktori. Djeca leđima trebaju biti okrenuta eventualnim izvorima smetnji ili još bolje da u dvorani za vrijeme treninga budete samo Vi i djeca. Organizirajte pokazne treninge ili razne priredbe, kako bi roditelji mogli vidjeti šta se i kako radi s njihovom djecom, a ne da Vam ulaze za vrijeme treninga u dvoranu, jer sa ulaskom roditelja, sestre, brace, djeda ili bake i slično u dvoranu za vrijeme treninga, narušit će se i pažnja djece koja je u ovoj dobi vrlo labilna. Nadam se da će Vam ovaj članak barem malo pomoći i potaknuti Vas da se još bolje pripremite za svoj trening s djecom. Treba krenuti od prirodnih oblika kretanja pa prema strukturama kretanja određenog (izabranog – taekwondo) sporta, nemojte pri tome zaboraviti i na elemente iz ostalih sportova.
Ne smijemo zaboraviti niti na veliki broj baterija testova (inicijalno, tranzitivno i finalno) za procjenu motoričkih sposobnosti, koje nam daju neke bitne informacije s kojima ćemo još više unaprijediti svoj trening. Zar nebi bilo lijepo da zadržite dijete u sportu dobar dio njegova života pa da nakon zrele sportske dobi, možemo početi pričati i o produženoj sportskoj karijeri na visokoj razini izvedbe, koja je kod nas, barem kada pričamo o taekwondou, znanstvena fantastika. Međutim to je sada već tema za neko drugo izlaganje.

Korisna literatura:

 1. Neljak, Boris (2009.). Kineziološka metodika u predškolskom odgoju. Zagreb, 2009.
 2. Bompa , O. Tudor (2005.). Cjelokupan trening za mlade sportaše. Zagreb, 2005.
 3. Draganov G.Penev(2010.). Taekwondo, fizička priprema. Hrvatski taekwondo savez. Zagreb, 2010.
 4. Findak, V.(1997.). Kineziološka matodika. U Milanović, D.(Ur.) Priručnik za sportske trenere (str.61 – 92.). Zagreb, Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu.
 5. Milanović, D.(2009.). Selekcija i osnove treninga djece potencijalnih sportaša.U Milanović, D.(Ur.) Teorija i metodika treninga (str.115.-135.).Zagreb,2009. Kineziološki fakultet sveučilišta u Zagrebu.
 6. Neljak, D. (2009.). Opća kineziološka metodika. Zagreb, 2009.

 

Ivan Klanac, mag. kin.

 

Kategorije

Nastavkom korištenja naše mrežne stranice slažete se s našom politikom kolačića! Više informacija

Kolačićima se koristimo kako bismo ti omogućili najbolji mogući doživljaj na našim mrežnim stranicama. Ostankom na našoj stranicu i služenjem našom mrežnom stranicom, uključujući i ostajanje na naslovnoj stranici, pristaješ na to da postavimo kolačiće na tvoje računalo. Ako ih želiš isključiti, molimo pogledaj našu politiku o kolačićima. Imaj na umu da dijelovi stranice možda neće funkcionirati ako isključiš kolačiće.

Obavijest o kolačićima

U skladu sa europskom Direktivom o privatnosti i elektroničkim komunikacijama, poznatiju kao Zakon EU o web “kolačićima” (engleski – EU Cookie Law) dužni smo upoznati Vas sa načinom korištenja kolačića. Naša se web stranica koristi isključivo kolačićima (eng. cookies) trećih strana u svrhu povećanja funkcionalnosti stranica i Vašeg lakšeg korištenja istih. Ukoliko ćemo i sami početi koristiti tu opciju način uporabe, svrhu i opcije za Vaše prihvaćanje istih naći ćete na ovoj stranici nakon upozorenja na promjenu police korištenja kolačića. U tekstu u nastavku možete saznati više o kolačićima i kako ih možete kontrolirati.

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih prateći upute u ovoj Obavijesti o kolačićima, kako se kolačići s ove web stranice ne bi mogli poslati na vaš uređaj.

Što je kolačić?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na vaš uređaj kada posjetite neku web stranicu. Kolačići se zatim šalju natrag izvornoj web stranici svaki idući put kada posjetite stranicu ili nekoj drugoj web stranici koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići služe kao memorija web stranice, koja toj web stranici dopušta da se sjeti vašeg uređaja kada ponovo posjetite stranicu. Kolačići isto tako mogu zapamtiti vaše postavke, poboljšati korisnički doživljaj, kao i uređivati reklame koje vidite kako bi se prikazivale samo one najbitnije za vas.

Više informacija o kolačićima, uključujući pojašnjenja kako vidjeti koji su kolačići postavljeni na vaš uređaj i kako upravljati njima i obrisati ih, možete pronaći na web stranici www.aboutcookies.org

Kako kontrolirati i obrisati kolačiće

Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na vaš uređaj.

Kako biste postavili vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”). Detaljnije upute možete naći na stranici www.aboutcookies.org

Napominjemo da se određene funkcionalnosti web stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.

Promjene naše upotrebe kolačića

Bilo kakve promjene naše upotrebe kolačića za ovu web stranicu objavit će se ovdje i po potrebi će na nju upućivati i naše web stranice na kojima će biti istaknute promjene.

COOKIE POLICY

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Zatvori