Kondicijska priprema sportaša

Periodizacija u taekwondou – pristupi i periodizacijske strategije

Periodizacija, poznata i bitna „stavka“ u sportu, o njoj se priča, o njoj se piše, poznata je njena važnost, ali opet postoje određene nejasnoće, pogotovo kada pričamo o samoj manipulaciji komponentama periodizacije, u globalnom, ali najviše u kontekstu operativnog programiranja treninga. Mnogi treneri u želji da unaprijede svoje znanje i povećaju produktivnost svoje sportske pripreme te omoguće svojim sportašima da aktualiziraju potencijal i ostvare željene rezutate, često su u potrazi za novim spoznajama, programima rada, sadržajima, metodama i slično, tako treba i biti. Međutim to nije sve, svima je poznata važnost periodozacije, međutim kada se krene pričati o periodizciji siguran sam da postoje mnogi „upitnici“ i nejasnoće. Cilj ovoga članka je barem malo razjasniti upravo te nejasnoće kada pričamo o planiranju, programiranju i periodizaciji trenažnog procesa. Prije nego krenem dalje iznositi svoje misli na „papir“, bilo bi dobro ukratko ponoviti neke osnove.

Planiranje, programiranje i periodizacija neizostavan su dio svake sportske pripreme. Planiranjem i programiranjem postavljamo zadaće, parcijalne i globalne ciljeve sportske pripreme te određujemo sadržaje, metode i opterećenja, dok periodizacijom vremenski postavljamo trening na način da veće cikluse dijelimo na veći broj manjih ciklusa , perioda i faza. Upravo nam to dijeljenje ciklusa i programiranje unutar i između ciklusa omogućava da postignemo optimalne trenažne efekte ovisno o fazi ili periodu sportske pripreme. Periodizacija je u ovisnosti o kalendaru natjecanja, a ima zadatak da ostvarimo optimalnu razinu sportske forme za najbitnije natjecanje u sezoni.

Periodozaciju možemo podijeliti na:

  1. Dugoročna sportska periodizacija → odnosi se na period od 8 godina ili na vrijeme ukupne sportske karijere
  2. Srednjeročno planiranje i programiranje → odnosi se na jedan olimpijski ciklus, odnosno na vremenski period od 4 godine
  3. Kratkoročno planiranje i programiranje → odnosi se na godišnji i polugodišnji makrociklus
  4. Tekuće planiranje i programiranje → odnosi se na mezocikluse (periode i faze)

Na temu periodizacije postoje mnogi stručni radovi, različite znanstvene spoznaje, objavljen je veliki broj knjiga i sigurno da je periodizacija jedna vrlo bitna ali opširna cjelina kada pričamo o sportskoj pripremi i jedan članak jednostavno ne bi bio dovoljan. Meni je bitno da navedem neke konkretne primjere i skrenem pažnju na bitne stvari kada je periodizacija u pitanju. Upravo zbog toga ja ne bih išao previše u širinu, već se više želim fokusirati na makrociklus te operativno planiranje i programiranje treninga. Godišnji ciklus treninga može se programirati u okviru jednog ili više trenažnih makrociklusa. Ovisi o kakvoj je periodizaciji riječ (jednociklusna, dvociklusna, trociklusna), koja je u ovisnosti o kalendaru natjecanja i distribuciji natjecanja u godišnjem ciklusu.

Profesionalni i vrhunski sportaši često dovode organizam do samih granica, vode strogi životni i prehrambeni stil, a sve kako bi bili konkurentni i kako bi u potpunosti aktualizirali svoj potencijal. Sa druge strane imamo rekreativce koji nisu uključeni u sustav natjecanja, ali i oni imaju neke svoje ciljeve koje žele ostvariti. Oni teže boljem izgledu, da se bolje i ugodnije osjećaju u svojoj koži te da unaprijede svoj zdravstveni status. Ako imamo ciljeve, zadaće, odredili smo metode, sadržaje i opterećenja, onda sve ovo navedeno moramo savršeno uskaditi kako bi postigli vrh sportaševe forme za najbitnija natjecanja, tu nastupa periodizacija! Periodizacija je vrlo bitna kod vrhunskih sportaša, ali i kod rekreativaca. Ako je cilj našeg rekreativca npr., odlazak na plažu, mi im to kao treneri moramo i omogućiti! Šala mala, ali nadam se da ste shvatili poruku. Stvarno, čak i ako je to samo i prvenstveno odlazak na plažu, ako vašem klijentu to predstavlja nešto važno, vi mu to morate i omogućiti.

Kada pričamo o vrhunskom sportu, on im neke svoje specifičnosti i zahtjeve koje moramo zadovoljiti, inače ništa od našeg rezultata. Ako imate najbolje metode, sadržaje i pristup treningu, to će bez periodizacije jednostavno dosegnuti neki svoj plato preko kojeg dalje neće ići i naša sportska priprema ostat će nedorečena. Vrh sportske forme se ne može ostvariti stihijskim pristupom. Svaki period ima svoje zahtjeve i specifičnosti, a oni zajedno tvore cjelinu poznatu pod nazivom makrociklus ili dugoročno, sportska karijera. Kada pričamo o taekwondo vještini i sportskoj pripremi u kontekstu taekwondo vještine i sporta, najčešće pričamo, barem kod večine sportaša o dvociklusnoj periodizaciji. U prvom dijelu sezone imamo državno prvenstvo, dok nas u drugom dijelu očekuje neko drugo po našem izvedenom kalendaru natjecanja bitni turnir, npr. Croatia open! Imamo kalendar natjecanja, iz kojeg trener, ovisno o svojem planu i programu radi izvedeni kalendar natjecanja na temelju kojeg dalje razrađuje periodizaciju! Ako nam sportaš uz klupski program ima i reprezentativni, onda se u njegovom slučaju periodizacija i nastup na bitnim natjecanjima radi na način da odgovara njegovim obavezama, a opet sve sa ciljem postizanja što bolje forme i ostvarenje željenih rezultata. Dakle, krivulja sportske forme mora biti takva da u natjecateljskom periodu na najvažnijem natjecanju u sezoni bude na najvišoj mogućoj razini. Krenimo korak dalje.Već sam spomenuo jedno ili više ciklusnu periodizaciju, mislim da bi bilo dobro da spomenem i termine linearne i nelinearne periodizacije.

Kod linearne periodizacije postupno dolazi do smanjenja ekstenziteta u odnosu na intezitet opterećenja u nekom lineranom slijedu. Kod nelinearne periodizacije mi manipuliramo različitim metodičkim parametrima treninga. Postoji veći broj radova na temu nelinearne periodizacije koji pokazuju bolje trenažne efekte kod nelinearne nego kod linearne periodizacije. Veći broj radova i znanstvenih istraživanja ide u prilog periodizaciji koja se temelji na nelinearnom upravljanju opterećenja po sistemu „tjedan za tjednom“ i „dan za danom“(Graham, 2002.).

Nakon što smo postavili zadaće i ciljeve sportske pripreme, odredili sadržaje, metode i opterećenja, slijedi realizacija! Ovisno o rangu i stanju treniranosti sportaša ili grupe sportaša sa kojima radimo, vrlo je bitno da izaberemo adekvatnu periodizacijsku strategiju.

 

Modeli periodizacijskih strategija

Osnovna strategija periodizacije → karakteriziraju ograničene varijacije u trenažnim metodama i sadržajima (Plisk and Stone, 2003.).

Primjenom ovog modela porast inteziteta i ekstenziteta varira na razini mikrociklusa. Kod ovog modela postoji mogućnost stagnacije sportaša jer se jednaka razina opterećenja zadržava nekoliko tjedana (3-4 tjedna), nakon čega prelazimo na sljedeću itd. Kod ovakvih ponavljajućih tjedana, efekti treninga ostvaruju se najčešće prvi tjedan nakon čega dolazi do adaptacije organizma sportaša i stagnacije. Ova strategija svoje mjesto može pronaći kod sportaša početnika ili kod onih koji nisu naviknuli na visok intezitet.

Model srednje strategije → kod ovog modela postoji povećana varijacija unutar i između ciklusa. Temelji se na sumaciji trenažnih efekata i sumirajućih mikrociklusa. Ovaj model karakteriziraju 4-tjedni mezociklusi sa progresijom iz ekstenzivnih prema intenzivnim opterećenjima, nakon čega slijedi kraći restitucijski period kako bi omogućili adaptaciju organizma. Kod ovog modela potreban je oprez, jer u trećem tjednu, tjednu prije restitucijskog perioda dolazi do akumulacije umora. Taj akumulirani umor može ugroziti izvedbu sportaša te narušiti tehničko-taktičku izvedbu ili ispoljavanje brzinsko-snažnih sposobnosti. Upravo radi toga pojavljuje se potreba za četvrtim tjednom rasterećenja. Ovaj model se treba napustiti kada sportaši dostignu višu razinu sportske forme.

Model napredne strategije → ovu strategiju karakterizira ekstenzivna i sustavna varijacija unutar i između mikrociklusa, mezociklusa i makrociklusa (Plisk and Stone, 2003.).

Kod ovog modela primjenjujemo sustav „povezani slijed“. Nakon koncentriranog opterećenja u obliku povezanog slijeda, dolazi do pojave zakašnjelih transformacijskih procesa za vrijeme restitucijskog bloka. Da malo pojasnim pojam „povezanog slijeda“. Kod ovoga slijeda, nakon povezanih preprokrivajućih opterećenja na red dolazi restitucijski blok rasterećenja. Akumulacijski blokovi predstavljaju periode visokog ekstenziteta i nižeg inteziteta, te na taj način sportaša namjerno dovodimo u stanje akutne, ali kontrolirane pretreniranosti (dolazi do privremenog pada sportaševih sposobnosti). Nakon akumulacijskog bloka, slijedi restitucijski blok nižeg ekstenziteta i specifičnog višeg inteziteta brzinsko-snažnih sposobnosti i specifičnih tehničkih podražaja. Kada i ako sve dobro napravimo, dolazi do pojave prolongiranih transformacijskih procesa i podizanja razine treniranosti sportaša. Naravno da o svemu ovome možemo reći dosta toga, kao i o raznim modifikacijama koje ovise o zahtjevima izabranog sporta, ali krenimo mi dalje. Kako primjeniti sadržaje, metode i opterećenja u makrociklusu i periodizaciji kondicijskih karakteristika? Kondicijska svojstva koja su najvažnija za uspjeh u određenom sportu i o kojima najviše zavisi uspjeh prilikom izvedbe natjecateljske aktivnosti, upravo ta kondicijska svojstva moraju biti na najvišoj razini u vrijeme najvažnijeg natjecanja u godišnjem ciklusu.

 

Periodizacija motoričkih sposobnosti

Prema Bompi (2001.), periodizacija motoričkih sposobnosti, kao što su snaga, brzina i izdržljivost, trebala bi izgledati na sljedeći način. Snagu u pripremnom periodu možemo podijeliti na opću u vidu anatomske adaptacije i specifične u smislu razvoja maksimalne snage. U prednatjecateljskoj etapi pripremnog perioda, vršimo pretvorbu i stavljamo naglasak na eksplozivnu snagu i mišićnu izdržljivost, dok u natjecateljskoj etapi, ono što smo postigli u pripremnom periodu i prednatjecateljskoj etapi održavamo na optimalnoj razini. Kada je u pitanju izdržljivost to ti trebalo izgledati ovako. Opća pripremna etapa u pripremnom periodu dobrim dijelom otpada na aerobnu izdržljivost, dok u etapi specifične pripreme postavimo naglasak na aerobnu i specifičnu izdržljivost. U natjecateljskom periodu dominantno prelazimo na specifičnu izdržljivost. Kod brzine je situacija sljedeća. U pripremnom periodu i etapi opće pripreme stavljamo naglasak na aerobnu i anaerobnu izdržljivost. U specifičnoj etapi pripremnog perioda, naglasak je na specifičnoj brzini, na alaktatni i laktatni trening te brzinsku izdržljivost. Isto to nastavljamo i u prednatjecateljskoj etapi (sa eventualnim korekcijama i modifikacijama) te ulaskom u natjecateljsku etapu natjecateljskog perioda dominantno je zastupljena specifična brzina, agilnost, brzina reakcije te brzinska izdržljivost. U trenutku natjecateljsog perioda u kojem se održavaju glavna natjecanja, održavamo sportsku formu sportaša na željenoj razini, naglasak je na specifičnoj izdržljivosti, specifičnoj brzini, agilnosti te općenito naglasak je stavljen na specifičnim sadržajima te situacijskim TE-TA treninzima. Sadržaji i metode u prijelaznom periodu ovise o zahtjevima izabranoga sporta, ali možemo staviti naglasak na aerobni trening ili kada pričamo o brzini, npr. razne „igre“ i primjena rekreacijskih aktivnosti. Prijelazni period također možemo iskorisiti za korekcije nekih obilježja ili struktura kretanja (tehnika) za koje smo primjetili da ih treba „popraviti“. Za prijelazni period bitno je da ga sportaš iskoristi za dobar aktivan odmor kako bi došlo do potpune restitucije sportaševa organizma te da sportaš u novu sezonu uđe što odmorniji, optimalnog zdravstvenog statusa i voljom za treningom. Sve sposobnosti u pripremnom periodu imaju svoje posebnosti usavršavanja i za sve njih je zajedničko stvaranje pretpostavki za kasniji specifični razvoj i održavanje visoke razine sportaševih sposobnosti tijekom natjecateljskog perioda. Dakle na temelju rezidualnih efektata treninga, nakon perioda oporavka i odmora, želja nam je da sportaš upravo na tim trenažnim efektima iz prvog dijela godišnjeg ciklusa, napravi „skok“ i pomak na jednu višu, bolju razinu treniranosti.

Tablica 1. Periodizacija motoričkih sposobnosti (Bompa, 2001.)

tablica klanac

 

Multivarijatni pristup periodizacije kondicijske pripreme, koju ja osobno više primjenjujem, odnosi se na primjenu različitih tehnologija kondicijske pripreme te njihova integracija sa ciljem što boljih trenažnih efekata. Upravo integrativnim pristupom treningu nastojimo povezati sve bitne faktore u smislenu cjelinu. Tradicionalni razvoj treniranosti sportaša prati distribuirano opterećenje postupnim povećanjem funkcionalnih i motoričkih sposobnosti koje je opisano volumenom progresivnog kontinuiranog opterećenja. Ovakav pristup rezerviran je za sportaše srednje klase.

Kod koncentriranog opterećenja, znatnim volumenom koncentriranog specifičnog trenažnog rada, narušavamo stanje sportaša u tom periodu i dovodimo do snižavanja funkcionalnih parametara sportaša. Nakon što uslijedi period restitucije i smanjenog volumena trenažnog rada, sposobnosti sportaša „skaču“ na višu razinu u odnosu na distriburiano opterećenje. Ovakav pristup preporuča se za sportaše višeg ranga. Integrativnim pristupom želimo povezati različite tehnologije treninga, ali isto tako želimo ostvariti integraciju i sinergiju svih elemenata kondicijske, tehničko-taktičke i psihičke pripreme koja predstavlja najvažniji dio dugoročnog usavršavanja sportaša.Dakle, treba nastojati povezati temeljne programe sportske pripreme, kao i dopunske, a ta povezanost se odnosi i na interakciju programa sportske pripreme po periodima. Takvim pristupom, uvelike ćemo povećati šanse našega sportaša da ostvari željeni rezultat i bude uspješan u izabranome sportu. Moramo uzeti u obzir da je samo programiranje sportske pripreme podložno promjenama, koje je u ovisnosti o reakcijama naših sportaša na treninge. Trener se ne drži slijepo „stvari“ koje je stavio na papir, već je svjestan činjenice da neće njegov plan i program rada kroz tjedan, mjesec dana, godinu dana, a posebno ako pričamo o dužem vremenskom periodu ići 100% po planu. Trener treba biti spreman na korekcije, mora se pridržavati nekih pravila, ali još je jedna važna, ako ne i najvažnija stavka, a to trenerova intuicija. Trener koji ima znanje i sposobnost to znanje implementirati na svoj, ali ispravan način, on će uvažavajući sva pravila provedbe sportske pripreme, dati jedan svoj završni dodir i na takav će način sportsku pripremu učiniti jedinstvenom, a uz opći dojam, kranju ocjenu njegovog rada, dati će i ostvarenje željenog rezultata!

 

 

Ivan Klanac, mag.kin.

Kategorije

Nastavkom korištenja naše mrežne stranice slažete se s našom politikom kolačića! Više informacija

Kolačićima se koristimo kako bismo ti omogućili najbolji mogući doživljaj na našim mrežnim stranicama. Ostankom na našoj stranicu i služenjem našom mrežnom stranicom, uključujući i ostajanje na naslovnoj stranici, pristaješ na to da postavimo kolačiće na tvoje računalo. Ako ih želiš isključiti, molimo pogledaj našu politiku o kolačićima. Imaj na umu da dijelovi stranice možda neće funkcionirati ako isključiš kolačiće.

Obavijest o kolačićima

U skladu sa europskom Direktivom o privatnosti i elektroničkim komunikacijama, poznatiju kao Zakon EU o web “kolačićima” (engleski – EU Cookie Law) dužni smo upoznati Vas sa načinom korištenja kolačića. Naša se web stranica koristi isključivo kolačićima (eng. cookies) trećih strana u svrhu povećanja funkcionalnosti stranica i Vašeg lakšeg korištenja istih. Ukoliko ćemo i sami početi koristiti tu opciju način uporabe, svrhu i opcije za Vaše prihvaćanje istih naći ćete na ovoj stranici nakon upozorenja na promjenu police korištenja kolačića. U tekstu u nastavku možete saznati više o kolačićima i kako ih možete kontrolirati.

Korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima. Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo onemogućite ih prateći upute u ovoj Obavijesti o kolačićima, kako se kolačići s ove web stranice ne bi mogli poslati na vaš uređaj.

Što je kolačić?

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju na vaš uređaj kada posjetite neku web stranicu. Kolačići se zatim šalju natrag izvornoj web stranici svaki idući put kada posjetite stranicu ili nekoj drugoj web stranici koja prepoznaje taj kolačić. Kolačići služe kao memorija web stranice, koja toj web stranici dopušta da se sjeti vašeg uređaja kada ponovo posjetite stranicu. Kolačići isto tako mogu zapamtiti vaše postavke, poboljšati korisnički doživljaj, kao i uređivati reklame koje vidite kako bi se prikazivale samo one najbitnije za vas.

Više informacija o kolačićima, uključujući pojašnjenja kako vidjeti koji su kolačići postavljeni na vaš uređaj i kako upravljati njima i obrisati ih, možete pronaći na web stranici www.aboutcookies.org

Kako kontrolirati i obrisati kolačiće

Većina internetskih preglednika prihvaća kolačiće, ali obično možete promijeniti postavke preglednika da odbija nove kolačiće, onemogući postojeće, ili da vas jednostavno obavijesti kad su novi kolačići poslani na vaš uređaj.

Kako biste postavili vaš preglednik da odbija kolačiće, pogledajte upute o pomoći davatelja preglednika (koje se inače nalaze pod izbornicima “Pomoć”, “Alati” ili “Uredi”). Detaljnije upute možete naći na stranici www.aboutcookies.org

Napominjemo da se određene funkcionalnosti web stranice mogu izgubiti ako odbijete ili onemogućite kolačiće. Osim toga, onemogućavanje kolačića ili kategorije kolačića ne briše kolačić iz vašeg preglednika. To morate učiniti sami u izborniku preglednika.

Promjene naše upotrebe kolačića

Bilo kakve promjene naše upotrebe kolačića za ovu web stranicu objavit će se ovdje i po potrebi će na nju upućivati i naše web stranice na kojima će biti istaknute promjene.

COOKIE POLICY

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Zatvori